Водич низ СКОПЈЕ

УПАТСТВА

Додавање на Анкета:

За Анкета ни се потребни 2 чекори: Креирање и Активирање.

1. Креирање нова анкета се врши преку следниов линк:
http://balkon3.com/mk/wp-admin/admin.php?page=wp-polls/polls-add.php
каде што:

Poll Question – е името на анкетата, односно прашањето
Poll Answers – се можните одговори – како почетни опции има само два одговори, а за да креираме додатни кликаме на Add Answer копчето
Откако ќе се внесат сите можни одговори, се клика на копчето Add Poll (сино копче најдолу на страната).

2. Активирање на анкетата:
се врши преку Widgets секцијата
http://balkon3.com/mk/wp-admin/widgets.php
Во оваа секција на десната страна има Sidebar модул во кој што се наоѓа Polls:Анкета widget-от што ја активира анкетата.
Со клик на стрелката се отвара целиот widget со опциите што ги има.
Само треба да одбереме која анкета да се прикажува со клик на листата под Poll To Display – откако ќе се кликне ги отвора насловите од нашите претходно креирани анкети и само ја одбираме соодветната и кликаме на Save .

Pages: 1 2 3 4