Yenilikçi gençler toplumlarımızın daha iyi olmasını sağlayacaklar

MK GR EN

Balkon3’ün  Zeenat Rahman ile röportajı

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un özel danışmanı olan  Zeenat Rahman, küresel gençlik konuları ve Küresel Gençlik Sorunları Ofisi Müdürü olarak görev yapmaktadır. Bu sıfatla, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un gençler için küresel sorunların çalışmaları çabaları promosyonunun yanı sıra koordinayonunu yapmaktadır.

Sayın Rahman Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’un gençlik sorunları  özel danışmanı olarak gençlerin sosyal entegrasyonunu daha fazla sağlamak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından yürütülen programlar ve kampanyalar nelerdir?

– Dışişleri Bakanı Hillary Clinton gerçekten gençlerin gücüne, onların toplumda gerçekten değişimin önde gelenleri olduklarını ve değişimin pozitif katalizatörü olduklarına inanıyor. Benim görevim genç insanlarla yapılan çalşımaların gerçekten kendi hayatları için önemli etki yaptığına emin olmam ve bunu sağlamam. Bu bağlamda dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan genşlerin seslerini duyurmaları için yer vermenin tanı sıra bizim ikili ve çok taraflı diplomasimizde gençlerin sorunları hakkında konuşulmaktadır. Dünya nüfusunun yüzde 50’nin 30 yaşından daha küçük.

ABD’de farklı dinlerden ve farklı etnik kökenlerden genç insanlar var. Onların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsunuz, ortak noktaları nelerdir?

– ABD’de sık sık şunu söylüyoruz, Başkan Obama’da geçen hafta seçim sonrası konuşmasında bizim çeşitliliğimiz,bizim gücümüz olduğunu vurguladı. Biz kelimenin her anlamında çeşitliği barındıran bir milletiz. Dinsel, etnik, kültürel, sosyo-ekonomik çeşitliliğimiz var. Dolayısıyla, tüm farklılıkları anlayış ve saygı ile karşılarken ortak toplumu nasıl inşa ettiğinizin önemli olduğunu düşünüyorum.   Toplumlarımızı geliştirmek için birlikte neler yapabilir diye düşünüyoruz. Ben diyaloğun önemli olduğunu düşünüyorum, yerel etkinlikler, yerel toplumlar büyük önem taşımaktadırlar, aynı zamanda farklılıklara saygı gösterilmesi de çok önemli.

Benzer programların Balkanlarda da işe yarayacağına inanıyor musunuz?

– Evet. Az önce bir okul programından geldim, lisede düzenlenen bir programdan. Gençleri etnik diyaloga öğreten bir program. Onlar bunu günlük yaşamında kullanıyorlar, sadece toplantılar ve görüşmelerde değil. Bu program sayesinde kendilerinden farklı olanları başka bir gözle görmelerini sağlamaktadır.

Burada Balkanlar’daki genç insanların durumu ve genel izlenimleriniz nelerdir?

– Bu Makedonya’ya ilk ziyaretim veşimdiye kadar  çok sıcak bir izlenimlerim var. İnsanların çok dürüst ve samimi olduklarını düşünüyorum. Az önce Kalkandelen’deki Amerikan bölümünü ziyaret ettim, öğle yemeğine 13 ila 16 yaş arasında yaklaşık 20 çocuk katıldı. Gördüklerimden çok umutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu çocuklar gerçekten çok yetenekli ve enerji dolu. Toplumlarında değişiklik yapmak istiyorlar ve ingilizçeyi çok akıcı konuşuyorlar. Tartışmayı biliyorlar, her şey hakkında konuşabiliyorlar, kadın hakları ve diyalog  konusundaki  tüm  tartışmalara akranlarıyla katılmayı arzu ediyorlar.

İşsizlik Makedonya’da çok büyük bir sorun. Birçok genç ülkeyi terk ediyor. Bu durum nasıl  düzeltilebilir?

– Bütün dünyada genç insanların karşılaştığı pek çok sorun olduğunu düşünüyorum, ancak işsizlik bir numaralı sorun. Dünyada yaklaşık 75 milyon işsiz bulunmaktadır. Geçen hafta Ban Ki Moon’un dinlediyseniz, bu sorunu çözmek için bir şeyler yapmazsak bir nesilin kaybolacağını vurguladı. Ben her düzeyde birçok şeyin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ben girişimciliğe odaklanmış bulunuyorum. Yenilikçi olmak için, yeni fikirlerin üretilmesi gerekiyor, bazı yardımlarla bu fikirlerin gerçekleşmesinin teşvik edilmesi gerekiyor. Girişimciliğe başlamak son derece önemli. Bu ideal şartlarda, küçük işletmelerin gelişmesine yol açmaktadır, küçük işletmeler ise ekonominin büyümesinin temel belirleyicisi olması gerekiyor. Biz bunlara odaklandık. Sanırım ortaklık, yenilik ve teşviklere odaklanmamız gerekiyor, bu üç bölüm girimşimciliği oluşturmaktadır. Biz dünyanın farklı bölgelerinde gençlerin fikirlerini geliştirmek için nasıl şartlar oluşturabiliriz konusuna bakıyoruz. Bazen orada daha önce çalışan ve koşulları daha iyi bilen rehberler işbirliğ yapıyoruz, bazen de onların fikirlerini tanıtıyor ve fikrini finanse edecek birisini bulmak için temas sağlama çalışmaları yapıyoruz.  Çünkü yenilikçi bir program sözkonusu. Böylece bu alanda bir sürü iş var, ben bu alanın çok umut verici olduğunu düşünüyorum.

Kriz nedeniyle gençler arasında bir öfke var.  Eğer, Yunanistan ve Avrupa’nın diğer bazı ülkelerdeki duruma bakarsanız kemer sıkma politikaları önlemlerinden  sonunda en çok gençlerin  etkileneceğini düşünüyormusunuz?

– Bu çok önemli bir konu. Daha önce tanımadığımız farklı kümelerden, farklı gruplardan oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Bu birbirimize önceden daha fazla ne kadar bağımlı olduğumuz göstermektedir. Eğer hayatta geleneksel yollarla başarıya bakarsanız, bir zamanlar hükümette veya kamu yönetimde iş bulmak, 30 yıllık bir kariyer yapmak, emeklilik için gerekli şartları sağlamak ve ailen ile aynı şehirde yaşamaktan oluştuğunu düşünüyorum…. Artık böyle değil. ABD’de de değil, Avrupa’da da değil, ve muhtemelen Makedonya’da da öyle olmayacak. Bu nesil yeni milenyumun nesli, değişiyor ve devamlı değişmesi gerekiyor, başarılı olmak için yenilikçi olman gerekiyor. Ben bizim hala başarının yollarının neler olduğunu bilmediğimizi düşünüyorum, çünkü tam olarak bunu gençlerin yapması gerekiyor, bu ise bazı belirsizliklerin oluşmasına sepeb oluyor.  Ve bu yüzden sözkonusu değişen durumda yetkililere güven eksikliği var, ebeveyinleri için var olan koşullar ve değerler  çok farklı, bu durum tedirginlik oluşturmaktadır. Bu zor dönemin üstesinden gelineceğine inanıyorum, ayrıca yeni teknolojiyi kullanma yeteneğine sahip olduklarından yenilikler konusunda lider bir güç olma yolunu bulacakları umudunu taşımaktayım. Çünkü mevcut durumu değiştirmek istiyorlar, statüko pozisyonu gençlerin lehine gitmez.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Asya’da  gençlerin karşılaştığı problemlerle ilgili bir karşılaştırma yapabilir miyiz? Belirli bölgelerde başlıca zorluklar nelerdir?

– Bu göreve altı ay önce geldim. Latin Amerika’ya seyahatlarım oldu, Orta Doğu ve Avrupa’da gençlerle çalıştım. Her yerde farklılıklar var, ancak nesiller arasında benzerlikler de var. Eğer benzerliklere odaklanmış olursanız, teknik olarak gruplara iyice ayrıldıklarını görmek mümkün ve genellikle dünyanın her bir yerinde aynı kültürel referansları kullanmaktadırlar, birbirleri ile aynı şekilde iletişim kuruyorlar, belki bir ülkeden diğer bir ülkeyle değil, sosyal medya aracılığıyla iletişim kurmaktadırlar. Kendi kodlarını, kısaltmlarını kullanıyor ve tümü yenilikçi ve fikirleri var. Fikirleri geliştirecek  yerlerde yaşayıp yaşamadıkları fark etmeden ben bu topluluklarda değişiklikleri sahiplenecek bir kıvılcım görebilirsiniz. İnsanlar arasındaki en büyük farkın farklı bölgelerde yaşadıklarından kaynaklanmadığını  farklılıkların değişiklikler yapabileceğine cesurca inanan ve inanmayanlar arasında bir farkın olduğunu düşünüyorum. Ben az önce Kalkandelen’de Amerikan Okulunda değişikliklere inanan 20 çocuk ile bir araya geldim.

Eğer gençlerin katılımını teşvik edecek bir reçete varsa, o reçete ne olabilir?

– Onların fikirlerinin önemli olduğunu göstermek için masada bir koltuk vermek ve teşvik etmek  zorundayız. Basite indirgemek istemiyorum, birçok zorluklar var, ancak bu bir başlangıç. Üsküp Büyükelçliğimizde gençlik konseyimiz var, biz gençlik konseylerine çok ciddi bakıyoruz, onlardan bir sürü teklifler geliyor. Ben onların Makedonya’da yapmış oldukları çalışmalarını selamlamak için geldim.

21. Yüzyılda gençlerin sorunları nelerdir?

– Ekonomik fırsatların olmadığını düşünüyorum. Ülkelerin çok uluslu bir kuruluş olduklarını düşünerek gençler için fırsatlar iş imkanları yaratmalarına odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Dünyada eğitim alamayan ve istihdam edilmeyen  yetenekleri boşuna harcanan çok genç insanın  olduğunu düşünüyorum.

Yorumlar