İKİNCİ KEZ YABANCI

Benaki Müzesi’nde fotoğraf sergisi, Atina (18-25 Eylül 2012)

Organizatörlerin belirttiği gibi, sergi  “20. yüzyılın en büyük göç ve nüfus değişimini” daha yakından tanımanıza olanak sağlayacak. Kişisel tanıklıklar, nadir fotoğraflar ve görüntülere üzerinde kurulan sergi ile ziyaretçiler sözkonusu malzemeler sayesinde bu olaylarla karşı karşıya gelen insanları daha yakından tanıyabilecek.

Kendinizi “İkinci kez yabancı” hissederek sadece belirli bir gerçeği değil, çok sayıda insanın evlerini terk ederek başka bir ülkeye yerleşmek zorunda kaldıkları deneyim de paylaşılmaktadır.

Sergi bizi 1923 yılına, Türk-Yunan nüfus mübadelesine, İkinci Dünya Savaşında Alman ve Polonya nüfusunun büyük değişimine, 1947 yılında Hindistan’ın bölünmesine ve 1974 yılındaki Kıbrıs savaşına  götürmektedir.

İstanbul ve Lefkoşa’dan sonra sergi Eylül ayında Atina’ya gelecek, daha sonra Stockholm ve Lüksenburg’ta sergilenecek.

Atina’daki sergiye paralel olarak birçok etkinlik de öngörülmektedir. Örneğin belgesel filmlerin gösterilmesi, konserler, etkinlikler ve Küçük Asya ve Hindistan’dan yiyecekler sunulacak. Ayrıca etkinlik için özel olarak İzmir’deki iki kız çoçuğun dostluğuna adanan çocuk kitabı yayınlanacaktır.

Sergi Anemon tarafından hazırlanmaktadır, organizayona ayrıca ortaklaşa olarak Oxford Üniversitesi, Benaki Müzesi, Nicosia Müzesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Tolle İdee katılmaktadır. “Atina Goethe  Enstütüsü, British Council, Atina Konser Salonu, Yunan Mülteci Konseyi ve Küçük Asya Araştırmaları Merkezi ile işbirliği içinde yapılan sergi, Avrupa Birliği (AB) –  “Kültür” Programı çerçevesinde gerçekleşmektedir.

www.benaki.gr

Sofiya Nikolau

Yorumlar