Водич низ СКОПЈЕ

Повик за предлог-проекти за локални граѓански организации што работат во областа на човековите права

Здружението за промоција и унапредување на културните вредности Конфиденс објавува Повик за доделување мали грантови на локални граѓански организации кои што работат во областа на човековите права во Северна Македонија.

Повикот за доделување грантови е дел од проектот „Дали личиме на ЕУ? – Филмско документирање за мониторинг и заштита на човековите права во Северна Македонија“, финансиран од Европската Унија преку Европскиот инструмент за демократија и човекови права (ЕИДХР).

Целта на Повикот е да се доделат мали грантови на локални граѓански организации што ќе придонесе кон унапредување на состојбата со човековите права во специфични области, како што се: професионалното однесување на јавната администрација, судскиот систем, здравствената заштита, образованието, предизвиците поврзани со сообраќајот и животната средина, положбата на малцинските групи итн.

Под мали граѓански организации коишто работат на локално ниво се подразбираат оние чии активности се фокусирани на локалните средини во земјава (помали или поголеми градови, општина/и, рурална средина/и), а не на национално ниво.

Предложените активности може да се однесуваат на:

 • Кампањи составени од видео-содржини, како на пример кратки документарни филмови, кратки видеа или анимирани содржини, постери и инфографици чија цел е да претстават специфични локални теми и прашања поврзани со човековите права или да поттикнат акција од страна на локалните власти;
 • Локални акции поврзани со унапредување на ситуацијата со човековите права во заедницата/локалната средина, како на пример:
  • активности за застапување што се однесуваат на теми поврзани со човековите права што произлегуваат од локалниот контекст;
  • активности за подобро информирање на граѓаните за нивните права пред институциите;
  • иницирање промени поврзани со проблем/ситуација во општината што ги засега или се одразува врз човековите права;
  • соработка со локалните медиуми во насока на продуцирање локални вести поврзани со заштита или прекршување на човековите права во локалните средини;
  • соработка со други граѓански организации во насока на спроведување заеднички активности поврзани со некој проблем во животната средина и сл.
 • Организациja на конференции, работилници или тркалезни маси за претставување истражувања и анализи или иницирање јавна дебата за тековни прашања поврзани со почитувањето на човековите права на локално ниво;
 • Активности кои ќе претставуваат паралели меѓу Северна Македонија и Европската Унија на локално ниво.

Вкупниот буџет за овој Повик за доделување грантови изнесува 50,000 евра.

Во рамки на повикот ќе бидат доделени 10 грантови на локални граѓански организации во износ од 3,000 до 5,000 евра, при што граѓанските организации не е потребно да обезбедат ко-финансирање.

Времетраењето на проектите може да биде помеѓу 3 и 5 месеци.

Пријавите треба да се достават по електронски пат на следната е-адреса: ngo.konfidens@gmail.com.

Крајниот рок за поднесување на предлог-проектите е 20.07.2021, 23:59 часот.

Сите дополнителни прашања може да ги испратите на: ngo.konfidens@gmail.com најдоцна до 10.07.2021, 23:59 часот. Документот со најчестите прашања и одговори ќе биде достапен на веб-страницата на  www.balkon3.org, три дена пред затворање на повикот.

Повеќе информации околу Повикот и постапката за аплицирање може да прочитате во Упатство за апликанти_МК.

Документите за аплицирање се следните:
1. Формулар за аплицирање

2. Формулар за предлог-буџет_Фин
3. Изјава на апликантот_Фин

4. Копија од документ за регистрација на организацијата-апликант.

5. Копија од тековна состојба (не постара од 6 месеци).

Документите за Финасискиот и Наративниот извештај не треба да се доставуваат како дел од апликацијата:

Формулар за наративен извештај

Формулар за финансиски извештај

Коментари