Водич низ СКОПЈЕ

Охрид, македонскиот бисер

Охрид со своите педесетина цркви, едно од најстарите и најубавите езера на светот и богатото културно и историско наследство, е туристичкиот центар на Македонија. Бисер на градот е езерото во чии чисти и длабоки води живеат над 200 ендемски видови. Градот Охрид и Охридското Езеро веќе 30 години се под заштита на УНЕСКО.

Црквата Свети Јован Канео потекнува од XIV век и една од најубавите цркви во стариот дел на Охрид

Плажата Канео лоцирана под црквата

Педалини на попландевна дремка крај езерото

Јавачи на банана

Сонце, облаци, бранови

ЗАЛИВОТ НА КОСКИТЕ

Заливот на коските е музеј на вода, кој претставува реконструкција на неолитска наколна населба. Според истражувањата, вакви населби со куќички над површината на езерото постоеле во периодот помеѓу 1.200 и 700 година п.н.е., кога на овие простори живеело племето Бриги. Музејот на вода, кој се наоѓа во близина на Градиште, има 24 куќарки на дрвена платформа, а беше пуштен во употреба во 2008 година.

Коментари