Водич низ СКОПЈЕ

„МАКЕДОНСКИ УБАВИНИ“ ВО PALAIS PORCIA ВО ВИЕНА

Изложба на македонскиот сликар Павле Кузманоски во Виена, Австрија од 05.06.2012 – 14.06.2012 во Palais Porcia, објект во сопственост на Австриската влада во строгиот центар на Виена. Изложбата е насловена Македонски Убавини“, ili Ausstellung „Mazedonische Schönheiten“.

Изложбата со поддршка на Министерството за Култура на РМ ја отвори амбасадорот на Република Македонија др. Ѓорѓи Филипов и Манфред Мацка раководител на Сектор во Службата на сојузниот канцелар на Австрија. Куратор на изложбата е Климе Коробар.

Нашата прва имагинарна средба со човекот и уметникот Павле Кузманоски беше преку сликата „Везилка“, која како дете и ученик во основното училиште во учебникот по македонски јазик ми ги исполнуваше очите со убавина и во мене го будеше чувството на единство, со стиховите на македонскиот поет и писател Блаже Конески: „Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна“. Оттогаш, за уметникот Павле Кузманоски, додека ја гледам неговата слика, си имам создадено сопствен детски сон, со многу прашања, меѓу кои и прашањето: „Дали е можна ваква симбиоза меѓу стиховите и сликата?“, вели амбасадорот Филипов за Кузманоски.

Мојата повторна средба со вистинскиот, живиот Павле Кузманоски, следеше многу подоцна, случајно; на враќање од Охрид имав можност да се видам со сликарот во Тетово и да влезам во неговиот уметнички свет, создаден во неговото атеље. И тогаш, по втор пат сознав дека неговите уметнички погледи се вгнездиле во мојата душа, заедно со неговите слики и бои. Така, мене вистински ми се отвори светот на непознатото и пожелното. Тука го запознав човекот, со неговата добронамерност, неговата доблест, неговата скромност, но сепак толку голем, колку и неговите дела. Станавме пријатели и уште повеќе, тој е човек со силен, изразен уметнички нагон, човек кој ми ја оствари и ми ја подари магијата на убавината.

Павле Кузманоски

Кузманоски во Виена ќе се претстави со 48 дела од циклусот “Девојки”, “Пејсажи”, а ќе има дела и од циклусот “Сведоци” и “Мртви Природи”.

Владимир Кузманоски

Коментари