Водич низ СКОПЈЕ

Изложба на традиционални турски ракотворби

TR GR EN

Ракотворбите како резултат на природните услови, постојат заедно со постоењето на човекот. Првите примери на ракотворби се појавуваат за да се задоволат потребите на луѓето, на пример за заштита и за покривање на телото. Потоа, според условите на животната средина ракотворбите претрпуваат измени. Ги одразуваат чувствата, уметничките вредности и културните карактеристики. На тој начин ја стекнуваат квалификацијата „традиционални“.

rakotvorbi tika_cover

На изложбата на традиционални турски ракотворби во „Чифте амам“ можеа да се видат различни кутии, сандаци, маси, прибор, облека, постелнина, покривки за перници итн. Курсистите на Здружението „Мост“ со големо задоволство и со мал уметнички допир му дадоа нов живот на дрвото. Дрвото во рацете на курсистите добило буквално нов, прекрасен облик во различни бои.
Изложбата беше поддржана од Турската агенција за соработка и координација (ТИКА). Балкон3 ја посети изложбата и прекрасните дела на курсистите ги споделува со Вас.

no 3 no 5 no 6 no 9 no 10 no 12 no 14 no 15 no 16 no 17 no 19 no 21 no 22 no 23 no 24 no 25 no 26 no 28 no 29

Фото: Хусамедин Гина

Коментари