I’m only happy when it rains

[portfolio_slideshow id=3490]

Photo: Husamettin Gina