Водич низ СКОПЈЕ

ДА ТИ НАЦРТАМ: КАКО СЕ РАЃА ЛЕБОТ!

Без професионални институции што се способни да ја извршуваат својата работа, и кои се посветени на служењето на граѓаните, ниту леб нема да имаме да јадеме.

Како лебот стигнува до нашата трпеза? Наједноставно, некој оди во продавница, купува леб, и го става на трпезата.

Но, за да бидеме сигурни дека продавачот нема да ни даде расипан леб или нема да ни го наплати прескапо, потребни се институции што ќе го проверат тоа. Значи – лебот стигнува на трпезата така што некој оди во продавница што е проверена од пазарната и од санитарната инспекција, купува леб и го става на трпезата.

Коментари