Bolldering – arti i ngjitjes nëpër shkëmbinj

Bolldering është sport I cili pothuajse i panjohur në këtë pjesë të botës. Bëhet fjalë për ngjitje nëpër shkëmbinj pa përdorimin e litarëve dhe pajisjeve të ngjashme që përdoren gjatë alpinizmit. Bolldering zakonisht realizohet nëpër shkëmbinj të lartë deri 6-7 metra, ndërsa për mbrojtje nga lëndimet përdoren vetëm dyshek që vendosen nën shkëmbin në të cilin ngjitet një bolder.

Bouldering in Prilep_Balkon3

Një grup aventurierësh nga Gjermania zgjodhën Prilepin si lokacion të përsosur për realizimin e artit të tyre të ngjitjes nëpër shkëmbinj.

Comments