Nenad Georgievski
Më tepër informata për

Nenad Georgievski

Nenad Georgievski është gazetar që përcjell fushën e muzikës, profesor i gjuhës angleze, i pasionuar pas librave, koleksioner i muzikës, udhëtar, autor i disa dokumentarëve dhe baba krenar.

E shkruar nga

Nenad Georgievski:

Rabi Abu Kalil, njeriu që lidh kulturat

Rabi Abu Kalil, njeriu që lidh kulturat

Çdo kulturë është multi-kulturë, që kur njeriu e lëshoi Afrikën dhe u përhap në mbarë botën. Besimi në kulturat e pastra është disi fashizoide, thotë muzicienti me prejardhje nga Bejruti, duke shtuar se edhe besnikëria... Nuk ekziston kulturë e pastër